kotły gazowe

Gazowe kotły kondensacyjne

 

Gazowe kotły kondensacyjne dzięki swej budowie są w stanie schłodzić spaliny do znacznie niższej temperatury niż kotły konwencjonalne, a przez to wykorzystać większą ilość energii, która w tradycyjnych kotłach uchodzi przez komin.

Nawet najlepsze tradycyjne kotły gazowe są w stanie schłodzić spaliny jedynie do temperatury rzędu 115-120°C, w związku z tym nie wykorzystują znacznej części energii, która uchodzi do komina. Ograniczone możliwości kotłów konwencjonalnych są związane z materiałem z jakiego wykonany jest wymiennik ciepła. Jest to z reguły miedź lub żeliwo materiały, dla których zagrożeniem jest kwaśny kondensat powstający podczas schłodzenia spalin do temperatury poniżej 55°C i skraplania pary zawartej w spalinach. Gdybyśmy doprowadzili do długotrwałej pracy kotła tradycyjnego z niską temperaturą i powstawania kondensatu wówczas w krótkim czasie doszłoby do korozji i zniszczenia kotła. W związku z tym użytkując kocioł tradycyjny musimy się pogodzić z marnotrawstwem części energii, by móc uniknąć potrzeby wymiany urządzenia już po pierwszym sezonie grzewczym.

Całkowicie inaczej sytuacja wygląda w przypadku instalacji z kotłem kondensacyjnym. Jak sama nazwa sugeruje urządzenia te są tak skonstruowane, by kondensowały czyli schładzały spaliny do bardzo niskiej temperatury (nawet 30-40°C) powodując skroplenie pary i wykorzystanie maksymalnej ilości energii zawartej w spalinach. W porównaniu do kotłów tradycyjnych urządzenia kondensacyjne są wykonane z innych materiałów, odpornych na działanie kondensatu (stal nierdzewna lub stopy aluminium i krzemu), a wymiennik ciepła, który schładza spaliny jest w nich znacznie bardziej rozbudowany.

Kotły kondensacyjne osiągają znacznie wyższą sprawność, a tym samym ograniczają koszty ogrzewania i wielkość emisji. Nasze gazowe kotły kondensacyjne równie dobrze nadają się do przygotowania ciepłej wody użytkowej jak do ogrzewania pomieszczeń.

Jak działa gazowy kocioł kondensacyjny?

 

W trakcie pracy kotła kondensacyjnego wentylator wraz z zespołem gazowym dostarczają do palnika mieszankę gazu i powietrza o ściśle ustalonych proporcjach. Następnie w obrębie palnika następuje spalenie paliwa i uwolnienie gorących spalin, które trafiają do dwustrefowego wymiennika ciepła. Najpierw zostają one wstępnie schłodzone oddając część energii do instalacji. Następnie trafiają do ostatniej sekcji wymiennika, gdzie następuje dalsze schłodzenie spalin nawet do 30-40°C i skroplenie pary zawartej w spalinach, dzięki temu prawie cała dostępna ilość energii zostaje przekazana do wody w instalacji. Chłodne spaliny uchodzą przewodem spalinowym do atmosfery, a kwaśny kondensat spływa do kanalizacji.

Zobacz jak działa kocioł kondensacyjny

 

Przewody powietrzno - spalinowe

 

Tradycyjny kocioł z otwartą komorą spalania pobiera powietrze do spalania gazu z pomieszczenia, do którego musi ono napływać kratką nawiewną. W trakcie pracy kotła powstające spaliny są odprowadzane przez tradycyjny komin i znacznej średnicy i wysokości, którego zadaniem jest wytworzenie odpowiedniego podciśnienia i ciągłe odbieranie spalin powstających w kotle.

 

Całkiem inaczej sprawa wygląda w przypadku kotłów kondensacyjnych. Kocioł taki osobnym przewodem pobiera powietrze do spalania spoza budynku. Drugi zaś przewód służy do usuwania spalin. Dzięki temu podczas pracy kotła nie występuje dyskomfort związany z napływem zimnego powietrza do pomieszczenia, ani ryzyko przedostania się do domu spalin w przypadku niedrożności tradycyjnego komina. Kocioł kondensacyjny zapewnia dużo wyższy komfort i bezpieczeństwo dzięki cichej pracy i odseparowaniu komory spalania od powietrza w pomieszczeniu.

 

Dodatkowo montaż kotła kondensacyjnego może być czasem wręcz tańszy od inwestycji w kocioł tradycyjny. Dotyczy to zastosowania kotłów o mocy do 21 kW w budynkach jednorodzinnych, wolnostojących. W takim przypadku architekt nie musi projektować w domu potężnego komina ceramicznego jak w przypadku instalacji z kotłem tradycyjnym, atmosferycznym. Wystarczy zastosować tzw. poziomy wyrzut spalin. Rozwiązanie to jest o wiele tańsze i pozwala zaoszczędzić przestrzeń w budynku oraz uniknąć niepotrzebnego komina. Stosując poziomy wyrzut spalin oczywiście należy wziąć pod uwagę wymaganą odległość od okien i wystających elementów budynku.

Źródło: www.vaillant.pl

O nas

Jesteśmy firmą, która kładzie nacisk na zadowolenie klienta. Nasze zadania wykonujemy zgodnie z zaleceniami producenta kotła. Dzięki licznym szkoleniom produktowym oferujemy Naszym klientom usługi wysokiej jakości ...

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

Hydro-Gaz Serwis Jacek Urbanowicz

Aleja Kwiatowa 8, 55-080 Mokronos Górny k.  Wrocław

             tel. 602 672 241

             hydro-gazserwis@wp.pl

 

 

Strona główna | Usługi  | Cennik | Kontakt 

Hydro-Gaz Serwis© 2019